Türi vald tunnustas õpetajaid

Eile kuulutati Türi kultuurikeskuses toimunud haridustöötajate tänuõhtul tänavused Türi valla hariduspreemiate laureaadid.

Tänavused preemiad pälvisid: Türi põhikooli õpetaja Sirli Biene, Väätsa põhikooli õpetaja Tiia Pern ja Türi lasteaia õpetaja Siiri Poopuu.

Sirli Biene, Türi põhikooli õpetaja

Õpetaja Bienel on koolis mitu rolli: ta on õpetaja, HEV-õpilaste õppe koordinaator ja klassijuhataja. Teda iseloomustatakse kui väga sooja ja hoolivat õpetajat, kes oskab igale õpilasele individuaalselt läheneda. Tema klass paistab silma väga hea õppeedukusega, lisaks sellele on tema klass saanud kolmel järjestikusel aastal kooli aktiivseima klassi tiitli. Klassijuhatajana on Sirli Biene seadnud eesmärgiks harida ja arendada oma klassi õpilasi ka väljaspool kooli, korraldades klassile igal kuul väljasõite. Ühised väljasõidud on loonud klassis „meie“ tunde, õpetaja on osanud siduda klassi ühtseks. Klassijuhatajana on tal on väga tihe side oma klassi lastevanematega. Õpetaja Sirli Biene on abivalmis ja avatud. Ta suhtleb oma klassiga Messengeris, lapsed saavad tema poole pöörduda igal ajal, ta toetab ja suunab neid igas ettevõtmises. Õpetaja peab ka aktiivselt klassi kodulehte. Tema klassi õpilastel on hea koos olla ja üheskoos õpetajaga maailma avastada.

Tiia Pern, Väätsa põhikooli õpetaja

Tiia Pern on Väätsa põhikoolis töötanud alates aastast 1975. Ta on inimeseõpetuse, matemaatika- ja õpiabiõpetaja. Tiia Pern on äärmiselt korrektne ja kohusetundlik, samas loov ja paindlik. Tunnis arvestab ta iga lapse vajaduste ja tempoga, on alati valmis tegema õpilasega lisatööd. Õpilased usaldavad õpetajat. Ta oskab kuulata ja head nõu anda. Tiia Pern on koolis üks nõutumaid loovtööde juhendajaid. Ta osaleb aktiivselt kooli õppekava arenduses. Kolmandat aastat juhib ta kooli väärtusarenduse töörühma. Õpetaja Pern on väga aldis end pidevalt täiendama, teda võib pidada elukestva õppe musternäidiseks. Kolleegide suhtes on Tiia Pern tähelepanelik ja toetav. Teda hindavad kõrgelt ka lastevanemad.

Siiri Poopuu, Türi lasteaia õpetaja

Siiri Poopuu töötas 13 aastat lasteaia õppealajuhatajana. Sellel ametikohal väärtustas ta oma meeskonda, pakkudes neile igakülgset abi ja toetust. Oma uute ideede ja algatustega rikastas ta lasteaia igapäevaelu. Ta on andnud suure panuse lasteaia õppekava väljatöötamisse ja õppematerjalide koostamisse. Tema algatusel valmis lasteaia õuealale loodusõpperada. Aktiivse sportlasena on Siiri Poopuu nakatanud liikumispisikuga nii lasteaia lapsed, töötajad kui ka lastevanemad. Siiri Poopuu algatas Kesklinna lasteaias “Lillejooksu“ traditsiooni, millest kasvas välja tehisjärve ääres toimuv „Kirsiõiejooks“. Siiri Poopuu on hoolsalt talletanud oma lasteaia ajalugu ja uurinud Türi lasteaedade ajalugu aastatel 1931–1951. Selle töö tulemusena valmis mahukas materjal, millega saab tutvuda Türi muuseumis.

Nomineeritud olid: Tea Saar, Marju Mei, Aina Sootla ja Sirli Biene Türi põhikoolist, Pille Ellandi ja Liisa Gritšenko Laupa põhikoolist, Eda Liblik ja Anneli Raitar Retla-Kabala koolist, Tiia Pern Väätsa põhikoolist, Ulvi Hantson Väätsa lasteaiast, Siiri Poopuu Türi lasteaiast, Eve Tammekänd Türi toimetulekukoolist ja Pille Kuulme Türi ühisgümnaasiumist.

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann tõi oma kõnes välja, et preemiale esitatud õpetajate iseloomustustest jäid talle meelde sellised sõnad nagu: soe, südamlik, ausameelne, õiglane ja julge, tasakaalukas, empaatiline, hooliv, optimistlik jne. Siemanni arvates on need omadused, mida hindavad kõigis õpetajates nii töökaaslased, õpilased kui ka lapsevanemad.

“Lugupeetud õpetajad, soovin, et oleksite need, kelle moodi tahab olla iga teie õpilane ja soovin, et leiaksite oma töös ikka ja uuesti seda, mis rahuloluks põhjust annab. Teie olete tõepoolest meie tuleviku loojateks. Aitäh teile kõigile, et panete oma töösse nii palju hinge ja südant! Uskuge, see ei ole raisatud ega kaotatud vaid tõeliselt mitmekordistuv väärtus!” ütles Siemann oma pöördumise lõpetuseks.

Lisaks Türi valla haridustöötaja 2019 tiitlile määrati igale laureaadile ka Türi valla eelarvest rahaline preemia 1250 eurot. Kõik nominendid said kingituseks ainulaadse Türi kindakirjaga Norrisoni salli.

Tänavused laureaadid selgusid 13 kandidaadi seast. Kandidaate esitasid nii Türi valla koolid, lasteaiad, lastevanemad kui ka eraisikud. Kandidaatide hindamiseks ja laureaatide väljaselgitamiseks moodustati ajutine kolmeliikmeline komisjon, kuhu kuulusid Türi valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Rünno Lass, Türi vallavolikogu liige ja hariduskomisjoni aseesimees Kati Nõlvak ja Järvamaa arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse koordinaator Reelika Lepik.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background