Türi valla aukodaniku tunnustuse pälvis Alfons Jakobson

Alfons Jakobson. Foto: Merle Rüütel

26. septembril toimunud vallavolikogu istungil otsustas volikogu, et Türi valla aukodanik 2019 on Alfons Jakobson.

Kapten Alfons Jakobson on üks Kaitseliidu taasloojatest Järvamaal, Kaitseliidu liige alates 1990. aastast ja Kaitseliidu taasloomise järgselt esimene Järva maleva staabiülem. Eriaegadel on kapten Jakobson juhtinud Kaitseliidu Türi rühma ja Kaitseliidu Türi II rühma tegevust. Ta on kuulunud Kaitseliidu Türi üksikkompanii juhatusse, olles aktiivne kaasarääkija üksikkompanii tegevustes. Alfons Jakobson on olnud isamaaliku mehena pikka aega Türi kaitseliitlastele õppekäikude korraldaja Eesti ajaloolistesse paikadesse. Täna, kui korraldajateks on uus põlvkond, siis ajaloohuvilisena on ta alati osaleja, toetades nii nõu kui jõuga. Kapten Jakobson on alati osaleja Eestile oluliste tähtpäevade tähistamisel Türil.

Tema eestvedamisel alustati Kaitseliidu Türi malevakonna lipu taastamist, mille taasõnnistamine toimus 03.08.2017.aastal. Kapten Jakobsoni auväärt ülesanne oli lugeda ette lipudiplom. Sama on ka üksikkompanii tunnustustega – üksikkompanii tänukiri ja teenetemärk, mille kavaleride ridadesse kuulub ka Alfons.

Ta on ära teinud suure töö, jäädvustades Kaitseliidu Järva maleva ja Türi kaitseliitlaste tegevusi. Ta on käinud arhiivides ning kogunud kild-killu haaval kokku malevat ja Türi kaitseliitlasi puudutavat materjali ja talletanud selliselt olulise osa Järva Maleva ja Türi üksikkompanii ajaloost. Alfonsi üheks südameasjaks ja unistuseks on tagasi saada 30. aastate lõpul Türi kaitseliitlastele soetatud kodu. Olude sunnil tegutseb seal täna Järva maleva staap.

Lisaks Kaitseliidu tegevusele on Alfons Jakobson juhtinud Eesti taasiseseisvumise eelsel ja murrangulistel aegadel Türi Eesti Kodanike Komiteed, kuulus Eesti Muinsuskaitse seltsi asutajate hulka Järvamaal, kuuludes ka juhatusse. Samuti kuulus ta ERSP ridadesse ja aitas kaasa selle tegevusele Järvamaal.

Kapten Alfons Jakobson on andnud olulise panuse Türil ja Järvamaal riigikaitse arendamisse, isamaalikku kasvatusse, sealhulgas Eesti represseeritute, vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestuste jäädvustamisse.

Kauaaegse tegevuse eest on kapten Jakobsoni tänatud erinevate tunnustustega:

2019 Vabaduse Tammepärja aumärk

2019 Kaitseliidu Türi üksikkompanii teenetemärk

2018 Kaitseliidu Türi üksikkompanii meene

2017 Kaitseliidu Türi üksikkompanii tänukiri

2017 Noorte Kotkaste peavanema tänukiri

2016 Kaitseliidu Valgeristi II klass

2013 Naiskodukaitse Järva ringkonna esinaise tänukiri

2011 Noorte Kotkaste Järva Maleva rinnamärk

2010 Kaitseliidu Valgeristi III klass

2009 Võidutule medal

2008 Kaitseliidu ülema tänukiri

2007 Kaitseliidu teenetemedali I klass

2006 Kaitseväe Juhataja tänukiri

2005 Kaitseväe Juhataja tänukiri

2004 Kaitseväe Juhataja tänukiri

2003 Kaitseliidu teenetemedali II klass

1998 Kaitseväe Juhataja tänukiri

1998 Kaitseliidu teenetemedali III klass

1995 Kaitseliidu Järva maleva rinnamärk

Türi valla aukodaniku vapimärk antakse Alfons Jakobsonile üle Türi valla pidulikul sünnipäeva-kontsertaktusel 22. oktoobril kell 19 Türi Kultuurikeskuses.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background