Türi valla noorte ideed saavad teostatud

Türi Noortekeskus ja Türi Noortekogu kuulutasid oktoobri alguses välja noorteprojektide ideekonkursi Türi noorte osaluse fondi.

Pilootprojekt on suunatud 7-26-aastastele noortele, kelle eesmärgiks on oma igapäevaelu põnevamaks muuta. Selle mõte on kaasata noori, anda neile väljundeid ja samas ka vastutus. Samuti annab osaluse fond võimaluse noortel kaasa rääkida, osutada murekohtadele või leida uusi võimalusi või väljundeid.

Projektifondist oli võimalik raha küsida sündmuste ja erinevate koostööprojektide tarvis ning maksimaalne summa ühe taotleja kohta 600 eurot.

Kokku laekus noortelt 5 erinevat ideed üle kogu Türi valla. Hindamiskomisjon koosseisus Sulo Särkinen (Türi Noortekeskuse juhataja), Marje Pärn (Türi Vallavalitsuse varahaldusspetsialist) ja Kai-Melli Kapten (aktiivne Türi valla noor) otsustas rahastuse anda kõigile viiele projektile, kuna noorte ideed olid niivõrd vajalikud ning asja- ja eakohased.

Rahastuse saanud projektid on järgmised: Käru noorte projekt „Suppama Hiit treening“, „Esmaabikoolitus gümnasistidele“, „Noored võrkpallurid professionaalselt toituma“, „Türi valla NOORTEKOHTUMINE vol 1“ ja „moePRAHT“.

Vastavalt hindamiskomisjoni ettepanekutele viiakse projektid ellu käesoleva aasta novembrist kuni järgmise aasta märtsini.

Projektide täpsemad kirjeldused ja hindamiskomisjoni kommentaarid on alljärgnevad:

  1. Käru noorte projekt “Suppama Hiit treening”

Ideekirjeldus: Soovime minna suppama hiit trenni ja kogeda uusi kogemusi ning loodetavasti tuua treening ka Järvamaale, kajastades ja reklaamides oma kogemust. Leida vanematele noortele uusi huvitavaid huvitegevusi, sest praegused huviringid ei kutsu treeningusse, ehk saab sellest projektist alguse uus huviring, mis võiks aset leida Järvamaal. Noorte silmaring ja teadmised laienevad ning sisustatakse vabaaeg. 

Kommentaarid hindajatelt:

Marje: Tore on näha, et noorte jaoks on oluline liikumine ning kui selliseid võimalusi ei ole kohapeal, soovitakse minna neid teadmisi/kogemusi ammutama kaugemale. Võib-olla oleks veel suuremat hulka suutnud haarata sellega, kui oleks näidistreeningu toonud Kärusse kohapeale. Samas on tore, et noored soovivad avardada silmaringi ning saada kogemusi ka väljaspool koduvalda. 

Kai-Melli:
• Arvan, et see on hea idee, kuna paljud ei tea sellest trennist ilmselt midagi(nagu mina), seega oleks see hea põhjus selle tutvustamiseks.
• Kui 11 inimesel, kes sinna treeningusse lähevad, oleks reaalne huvi seda edasi teha, saaks hakata ka Türile treenerit otsima.
• Lisaks noortele huvituksid sellest treeningust kindlasti ka täiskasvanud.
• Kokkuvõttes on tore projekt, sest oma idee poolest kutsub tervislikule eluviisile.
 

Sulo: Nõustun eelnevaga. Võimalusel võiks kutsuda treeneri Kärru treeningut andma, et kaasata suuremat hulka osalejaid ning sellise rühmatreeningu puhul saab koheselt näha ka huvitunute arvu. 

  1. Projekt “Esmaabikoolitus gümnasistidele”

Ideekirjeldus: Soovin, et noored osaleks esmaabi koolitusel ja saaksid teada põhitõed esmaabi kohta. Õpilased praktiseeriksid need läbi ja hiljem teeksid testid nukkude peal. Esmaabi oskus, kiire mõtlemine ja käitumine, on väga vajalik igale noorele. 

Kommentaarid hindajatelt:

Marje: Väga oluline teema, mille osas on noor inimene võtnud initsiatiivi, et olulisi teadmisi ja praktikat ka teistele edasi anda. Vanusegrupp, kellel suunatud on, tundub igati õige, sest sellises vanuses liigutakse palju ringi ja satutakse uutesse olukordadesse ning kunagi ei tea, millal sellised teadmised omandavad kriitilise tähtsuse. Super hea idee. 

Kai-Melli:
• Esmaabikoolitust on koolides tehtud küll, aga eks sellega ole ikka see, et infot on palju ja suur osa jookseb teisest kõrvast välja, eriti kui ei saada aru, et potensiaalsed esmaabi osutamise olukorrad ümbritsevad meid pidevalt.
• Arvan, et koolituse raames, peaks eriti suurt rõhku panema praktilisele poolele.
• Testi mõte on väga hea. Test peaks näitama lõpuks sinu kui esmaabikoolitaja taset. Samas annaks see noortele motivatsiooni tähelepanelikumalt kuulata ja kaasa mõelda.
• Kokkuvõttes on see väga hea idee, sest tunnen isegi, et vajan seal osalemist, kuna teadmised on ahtad. Kordamine on tarkuse ema.

Sulo: Väga hea idee ja vajalik, eriti praktika ja testimise pool. Selle projekti puhul tuleb hästi läbi mõelda sihtgrupp ja selle suurus, kui tahetakse koolitust anda lühikese ajaga liialt suurele grupile, siis ei pruugi teadmised ja õiged praktikad noortele kohale jõuda. Kõik ei saa läbi proovida jne. 

  1. Projekt “Noored võrkpallurid professionaalselt toituma”

Ideekirjeldus: Oleme punt noori, kes harrastavad esiliiga tasemel võrkpalli mängimist. Meie ideeks on kutsuda rääkima sportlase toitumisest professionaal Ott Kiivikas. Meie projekti mõte sai alguse sellest, et hooaja alguses puudusid meil teadmised, kuidas ennast mängueelsesse vormi viia. Selle koolitusega soovime saada uusi nippe, kuidas ennast vormi viia läbi toitumise.

Marje: Väga tihti ei mõelda treenides, kui suurt osa mängib toitumine. Väga tore, et toitumise olulisus treeningute juures jõuab aina rohkemate noorteni ning noored on ise valmis selle nimel tegutsema, et toitumine õigesti paika saada. Kui selline eeskuju levib, võib loota tervemate sportlaste põlvkonna pealekasvule. 

Kai-Melli:
• Toitumisel on tõesti tähtis osa spordi edukal tegemisel, seega on see koolitus väga õigustatud.
• Ott Kiivikas on oma-ala spetsialist ning koolituseks mõeldud raha läheb õigesse kohta.
• Kas koolitus hõlmab kõiki Türi valla võrkpallureid ?
 

Sulo: Koolituse suunitlus on võrkpallurid ja nende toitumine. Ettepanek on kaasata ka kõik teised Türi vallas tegutsevad võrkpalliklubid, et kasusaajate hulk oleks suurem kui 11 noort. 

  1. Projekt ” Türi valla NOORTEKOHTUMINE vol 1″

Ideekirjeldus: Meie soovime viia läbi Türi valla noorte kokkusaamist Kabala Rahvamajas 7.-8. detsembril 2018. Teame, et noortetoad on avatud Türi valla erinevates kohtades: Väätsal ja Kärus. Noortel on koos käimise võimalus Oisus ja Kabalas. Me ei tea, mida seal tehakse, mis on noorte lemmiktegevused. Kutsusime noori osalema noorte omaalgatuslikus projektis “Mängujuhtide koolitus Türil”, kuid osalesid rohkem Türi ja selle lähiümbruse noored. Ei olnud osalejaid Kärust, Oisust ega Kabalast. Käesolev tegevus on vol 1 sellepärast, et soovime teha noortekohtumise projekti mõne teise noortekeskusega Eesti äärealalt. eesmärgiks on noorte elu ja huvide parem tundmaõppimine, teiste kogemustest õppimine ning kogemuste vahetamine. Miks ka mitte mõne koostöö tegevuse idee leidmine ja arendamine. 

Marje: Projektiga püütakse lahendada väga õiget kitsaskohta, mis on suurte omavalitsuste puhul lihtsad tekkima. Suhtlus ja kogemuste vahetamine on edasiviiv jõud ning selle arendame väga vajalik. Tore on projekti puhul see, et vaadatakse juba ette tulevikku ning ühine tegutsemine ei lõppe loodetavasti koos projektiga. 

Kai-Melli:
• Kuna Türi vald sel kujul nagu on ta praegu, on üsna uus nähtus, siis pole valla erinurga noored omavahel kindlasti sellisel tasandil suhtluses, nagu võiks. Seega on see üritus igati õigustatud.
• Kohtumise eesmärk on väga selge, et valla noorte omavahelises koostöös saaks teha koos rohkem, paremini ja nii, et igas valla osas midagi toimuks(kõik oleks kaasatud). Lõpuks tekiks ühtsuse tunne.
• Mulle meeldib ka selle ürituse ülesehitus. Usun, et see õnnestub hästi.
 

Sulo: Teeme ära!

  1. Projekt “moePRAHT”

Ideekirjeldus: Moeshow “ moePRAHT “ on etendus mille käigus saavad põhikooli noored arendada ennast käelises tegevuses, taaskasutuses ja teadlikkusest keskkonnast. Peale noorte saavad keskkonnast vajalikku informatsiooni teada kõik üritusel osalejad . Kogu moeshow üks reegel on see, et ese peab olema valmistatud prügist. Üritusel räägivad paljud külalisesinejad, teemadest mida igapäevaselt ei räägita. Moeshow põhimõte on tõsta kodukandi inimeste teadlikkust keskkonna reostusest ja selle ära hoidmisest. 

Marje: Väga päevakajaline teema ning arvestades ühiskonnas kehtivad harjumisi, on oluline inimeste teadvusse viia selle teema olulisus. Teistsuguse lähenemisega on ehk ka parem ja lihtsam saada inimesi kaasa mõtlema ning märkama keskkonda meie ümber.

Kai-Melli:
• Ürituse idee on igati äge. Nagu loodussõbralik Moepark.
• Kannab loodussõbralikku ideed, samas on loov.
• Kas see üritus oleks pigem päevane või õhtune? Kas kostüüm valmistatakse eelnevalt valmis või kohapeal?
• Minu arust on see nii äge idee, et see võiks isegi maakondlik olla. Käsitööõpetajad laseksid lastel neid tundides valmistada, kuigi see on juba idee arendus.

Sulo: Ettepanek- viia sündmus läbi järgmisel aastal. Kaasata ja kutsuda osalema ka teistest koolidest osalejaid. Suurema huvikorral saab sündmuse läbiviia ka Väätsa Rahvamajas või Spordihoones.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background