(Teet Reier)

Raadiosaates on külas Türi Noortekeskuse juht Sulo Särkinen, Türi Kogukonnaseltsi juhatuse liige Aili Avi ja Türi valla avalike suhete juht Merle Rüütel.

Juttu tuleb noorte suvistest tegemistest, konnamajas toimuvast (rohevest ja kontserdid jm) ja aedlinnakohvikute päevast.

Saatekülalisteks Türi kultuurikeskuse direktor Ülle Välimäe ja kultuuritööspeatsialist Rein Liivik. Telefoniintervjuu annab pop-up merekooli Meresõbra projektijuht Ingeldrin Aug, kes räägib 29 juunist – 4. juulini toimuvast Merekoolist Türi tehisjärve ääres.

(Teet Reier)

Külas Türi Türi Püha Martini koguduse õpetaja Teet Hanschmidt, kellega tuleb juttu koguduse 700. sünnipäevast ja nende tegemistest.Veel on külas Kaitseliidu Järva maleva staabiülem Janek Männik ja Kaitseliidu Türi üksikkompanii pealik Urmas Piigert. Juttu tuleb maakaitsepäevast.

(Teet Reier)

Raadiosaates on külas vallavanem Pipi-Liis Siemann ja arendusjuht Üllar Vahtramäe. Juttu tuleb OÜ Cumulus Consulting Türi haridusvaldkonna analüüsist ja plaanidest.

(Teet Reier)

Saates on külas Türi Noortekeskuse noorsootöötaja Erika Teras, Türi Põhikooli aktiivne noor Kirke Perillus ja Türi Spordiklubide Liidu spordispetsialist Lisa Gritšenko.

Erika ja Kirkega tuleb juttu noortekeskuse suvistest tegemistest ja meediakoolituse projektist. Liisaga räägitakse TSKL suvistest tegemistest ja ka sellest, kuidas nad eriolukorra ajal toimetasid.

(Teet Reier)

Vallavanem Pipi-Liis Siemann ja Järva valla abivanem Tiina Oraste ning Paide linnapea Priit Värk räägivad sellest, mida teeb Järvamaa takistamaks koroonaviiruse levikut.

(Teet Reier)

Raadiosaate külalisteks on Marje Pärn ja Veiko Valang. Marje on Türi vallavalitsuse avaliku ruumi spetsialist ja temaga tuleb juttu üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikust väljapanekust. Veiko on Türi Põhikooli õpetaja ja pikaajaline
kergejõustikutreener.

(Teet Reier)

Külas Kaarel Aluoja. Kaarel on Laupa Põhikooli direktor, hariduse ja kohaliku elu edendaja Järvamaal, ajaloo-uurija, kes on muuhulgas uurinud inimsusevastaseid kuritegusid Järvamaal. Eelmisel aastal ilmus Kaarel Aluoja toimetamisel küüditamise teemaline raamat “Ära. 34. Järvamaa pere Siberi-tee”. Vabariigi Presidendi otsusega anti Kaarlile 21. veebruaril Valgetähe IV klassi teenetemärk.

(Teet Reier)

Külas Maarja Brause, Pille Marrandi ja Laura Länkur. 2019a. aasta augustis käivitus Maarja Brause ja Pille Marrandi eestvedamisel kogukonnaalgatus Türi OTT ehk liikumine «otse tootjalt tarbijale». Maarja ja Pillega räägitakse OTTist, aga ka Perepesa tegemistest ning Lillelaadast. Laura Länkur on Väätsa Põhikooli 8.kl tütarlaps, kes oma loovtöö raames organiseeris kogu kooliperet kaasates tantsuvõistluse Vänts, millist seal varem nähtud ei olnud.

(Teet Reier)

Külas Türi Ujula juht Asko Pärl ja Türi Arengu Sihtasutuse (TASA) nõukogu esimees Kristjan Männa. Türi Ujula tähistas jaanuari alguses oma 50. tegevusaastat. Asko ja Kristjaniga tulebki juttu ujula teemadel ja füsioteraapiabasseinist, mis sinna käesoleval aastal ehitatakse. Veel on saates külas Türi Noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen. Suloga tuleb juttu Kärus ja Oisus avatud noortetubadest, suvelaagrist, noorte inspiratsioonipäevast, Väätsa noortetoa 8. sünnipäevast ja sõbrapäevapeost – silent disko, mullietendusest, öökinost ning koostööst Türi ja Paide Noortekeskuste vahel.

(Teet Reier)

Külas Türi valla keskkonnaspetsialist Janelle Leenurm, korrakaitseametnik Pille Reinsalu ja vallavanem Pipi-Liis Siemann. Juttu tuleb olmejäätmeveo teenusest, eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetusmeetme infopäevast ning teedest.

(Teet Reier)

Türi Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Merle Vantsiga tuleb juttu Stockholmis taliujumise võistlustel võidetud medalitest ja tema tegemistest. Mati Sadamaga tuleb juttu kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupilt saadud elutööpreemiast ja tema tegemistest. Türi Spordiklubide Liidu juhi Paul Poopuuga räägitakse Türi valla külade talimängudest, mis kohe kohe algamas.

(Teet Reier)

Raadiosaates on külas Türi valla haridus-, kultuuri- ja haridusosakonna juhataja Rünno Lass, kellega tuleb juttu Türi vallas käimasolevatest konkurssidest ja päeva- ja nädalahoiuteenusest ehk intervallhooldusteenusest, mis on mõeldud intellektipuudega täiskasvanutele. Veel on saates külas Perepesa juht Maarja Brause, kellega räägitakse Perepesa tegemistest ja eesseisvatest koolitustest.

(Teet Reier)

Türi valla raadiosaates on külas Türi Noortekeskuse noorsootööspetsialist Erika Teras, kellega tuleb juttu noortekeskuse tegemistest ja Türi asevallavanem Elari Hiis, kellega räägitakse möödunud aasta positiivsetest arengutest Türi vallas ning pisut ka sellest, mida toob kaasa käesolev aasta.

(Teet Reier)

Aasta viimases Türi valla raadiosaates on külas Kaitseliidu Türi üksikkompanii pealik Urmas Piigert ja tema abi Janis Frei. Juttu tuleb üksikkompanii tegemistsest, nende 95. aastapäeva juubelist ja 3. jaanuaril kell 10.30 üle Eesti Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva tähistamisest.

(Teet Reier)

Saates on külalisteks Türi Kultuurikeskuse direktor Ülle Välimäe ja kultuuritööspetsialist Rait Pilipenko. Juttu tuleb Väätsa jõuluakendest ja erinevatest kultuurisündmustest, mida meile aasta lõpus veel nautimiseks pakutakse.

(Sulo Särkinen)

Türi valla raadiosaates külas Türi Lasteaia direktor Angela Lõhmus, kellega tuleb juttu Türi lasteaia jõululaatadest, beebide lauluringist ja töötajate tervisepäevadest.
Veel on külas Türi Põhikooli huvijuht Merit Puna, kes valiti Järvamaa Aasta noorsootöötajaks 2019 ja Triin Sooäär, kes valiti Järvamaa Aasta nooreks 2019. Nendega tuleb juttu koolis toimuvast ja nende tegemistest.

(Teet Reier)

Türi valla raadiosaates on külas Traageldaja OÜ juht Heli Sillaots. Traageldajad said 25. aastaseks ja avasid sel puhul oma tootepoe. Heliga tulebki juttu sellest, kuidas selline väike ettevõte tänasesse päeva on jõudnud ja millised on ettevõtja igapäeva mured ja rõõmud. Veel on saates külas Türi Muusikakooli direktor Silja Aavik, õpetaja ja dirigent Ants Oidekivi ning helilooja, arranžeerija, õpetaja, kirjastaja ning dirigent Bjørn Morten Kjœrnes. Juttu tuleb puhkpillinädalast ja muusikakooli tegemistest.

(Teet Reier)

Külalisteks Türi Raamatukogu direktor Astrid Karpender, kellega tuleb juttu Türi, Väätsa ja Käru raamatukogude ühendamisest ja nende tegemistest. Külas ka Türi Tervisekeskuse juhataja Toomas Tamm ja Türi valla arendusjuht Üllar Vahtramäe, kellega tuleb juttu tervisekeskuse avamisest ja seal pakutavatest teenustest.

(Teet Reier)

Raadiosaates külalisteks Türi valla avaliku ruumi spetsialist Marje Pärn, kellega tuleb juttu valla üldplaneeringutest ja alevike piirjoonte muutmisest ning Türi Ühisgümnaasiumi direktor Katrin Puusepp, kellega tuleb juttu koostöölepingust Järvamaa Haiglaga jm.

Saatekülalisteks on Türi valla värsked kuldmärgi omanikud – eakate ühistegevuse eestvedaja ja õigusabi osutaja Eha Pehk, Vibukooli asutaja ja treener Maarika Jäätma ning Eesti Jalgrattamuuseumi rajaja ja mõisate uurija Valdo Praust. Külalistega tuleb juttu nende tegevusvaldkonda puudutavatest teemadest.
Saadet juhib Teet Reier

(Teet Reier)

Türi valla raadiosaates on külas Väätsa Põhikooli huvijuht Kelly Saatmann, kellega tuleb juttu Väätsa Põhikooli 280. aastapäevast ja vilistlaste kokkutulekust. Kaitseliidu Järva maleva pealik major Gabriel Rikbergiga räägitakse õppusest KILP 2019 ja Lõõlas toimuvast kodanikepäevast. Türi abivallavanem Elari Hiis kõneleb Türi valla kaasavast eelarvest.

(Teet Reier)

Türi valla raadiosaates on külas Liisa Gritšenko ja Maarja Brause. Juttu tuleb Perepesa tegemistest ja Türi valla perespordipäevast.

(Ülle Välimäe)

Raadiosaates on külas Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann, Türi Noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen ja Türi valla avalike suhete juht Merle Rüütel. Juttu tuleb tööelus ette tulnud apsakatest ja sellest, mida toob endaga kaasa Türi valla sünnipäevanädal.

(Teet Reier)

Külalisteks Türi valla kunstnik Resa Tiitsmaa, kellega tuleb õpetajatepäeva jätkuks juttu loovast õppimisest ja Käteka tegemistest. Veel on saates külas Türi Toimetulekukooli direktor Andres Tšumakov, kellega räägitakse Türi Toimetulekukooli 30. aastapäeva puhuks toimuvast konverentsist.

(Teet Reier)

Külas Türi Õunafestivali peakorraldaja Triin Pärna ja Türi valla haridusspetsialist Anne Viljat. Juttu tuleb 5. oktoobril Türil toimuvast Õunafestivalist ja haridusteemadest.

(Teet Reier)

Külas Türi Kultuurikeskuse direktor Ülle Välimäe ja Türi valla hariduse-, kultuuri- ja sotsiaaltöö osakonna juhataja Rünno Lass. Üllega tuleb juttu eelseisvatest kultuurisündmustest ja Rünnoga sellest, mida uut on Türi valla sotsiaalvaldkonnas.

(Teet Reier)

Külas on Türi Spordiklubide Liidu juhatuse esimees Paul Poopuu, kellega tuleb juttu Türi valla spordielust ja ündmustest s.h ka Paide-Türi rahvajooksust.

Veel on saates külas Türi valla abivallavanem Elari Hiis, kellega tuleb juttu Türi Põhikooli ja spordihoone ehitusest. Mida on tehtud ja kuhu on jõutud? Seda saab teada, kui kuulata saadet.

(Teet Reier)

Külas Sotsiaalkindlustusameti personali- ja haldusosakonna juhataja Karina Madis, kellega tuleb juttu kevadel Türi valla ja sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud lepingust, millega loodi Türile sotsiaalkindlustusameti esindus. Millal uus esindus avatakse? Kui palju on uues esinduses töötajaid? Milliseid teenuseid hakatakse pakkuma? Neile küsimustele saabki vastused Karina käest.
Veel on saates külas Väärikate Ülikooli ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu kuldpulmaliste austamisürituse projektijuht Kristina Gudinas, kellega tuleb juttu Väärikate Ülikooli uuest õppeaastast ja Järvamaa kuldpulmaliste austamisüritusest.

(Teet Reier)

Uue hooaja esimese raadiosaate külalisteks on Maarja Brause, Riina Jaaniste ja Meelis Välimäe.

Maarja ja Riinaga tuleb juttu uutest peredele mõeldud teenustest ehk perepesa tegemistest ja OTTist. Perepesa on 9.septembril Türi Noortekeskuses avatav mängutuba/perekeskus, mis pakub nii koos olemise kohta kui professionaalseid tugiteenuseid ja lapsehoiuteenust.

Meelisega räägitakse Eesti Tuletõrjeliidu 100. aastapäevast.

Saates külas Türi kultuurikeskuse kunstiline juht Ave Avamere, kellega tuleb juttu veel eesolevatest kultuurisündmustest, Türi valla avalike suhete juhi Merle Rüütliga tuleb juttu Türi aedlinnakohvikute päevast ning laulu- ja tantsupeo Järvamaa koordinaator Katrin Soomets kõneleb laulu- ja tantsupeo tule teekonnast ja peost endast.

 (Teet Reier)

 

Saates külas Väätsa Weikpargi (veelauapargi) looja Igor Roosmaa, kellega tuleb juttu laupäeval toimuvast Weikpargi avamispeost. Veel on saates külas Türi Talunike Liidu esindaja Koit Teder.

(Teet Reier)

(Sulo Särkinen)

Saates telefoni intervjuu Türi Muusikakooli direktor Silja Aavikuga, kes on hetkel Bulgaarias Euroopa Muusikakoolide Liidu assambleel. Siljaga tuleb juttu sellest, mida ta täpsemalt seal Bulgaarias teeb, Türi muusikakooli kevadhooaja võidukatest ettevõtmistest ja muusikakooli vastuvõtukatsetest. Veel on külas Türi eakate päevakeskuse eestvedaja ja aktiivne kogukonna liige Eha Pehk, kellega tuleb juttu pühapäeval Türi lauluväljakul toimuvast Järvamaa Eakate kokkutulekust. Kolmandaks saatekülaliseks on Türi Noortekogu liige Triin Sooäär, kellega tuleb juttu laupäeval toimuvast Türi Noortepäevast.

 

(Teet Reier)

Külas Türi põhikooli õpetaja Aet Sarv, kellega tuleb juttu Soomes toimunud Douzelage’i aastaseminarist. Türi valla finantsjuht Aime Roosioja ja arendusjuht Üllar Vahtramäeg räägivad töös olevast Türi valla uuest arengukavast ja eelarvestrateegiast. Türi valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Rünno Lass, kellega tuleb juttu Tervise Abi OÜ ja Türi valla koostöös läbiviidavast infopäevast: „Riiklik soodustuse süsteem, selle muudatused ja keerulised abivahendid. Kuidas nõustada inimest? Mida peab selleks teadma?“ ja Kesk-Eesti teemapäevast „SHS KOV üksuse sotsiaalteenused. Koduteenus“.

(Teet Reier)

Külas Türi kultuurikeskuse juhataja Ülle Välimäe ja Järvamaa laulu- ja tantsupeo peakorraldaja Meelis Välimäe. Juttu tuleb Järvamaa laulu- ja tantsupeost ning topsiringist. Veel on saates külas Väätsa põhikooli direktor Margo Sootla, kellega tuleb juttu Väätsal toimuvast Kosmosefestivalist.

(Teet Reier)

Külalised ja saateteemad:

  • Väätsa tervisekeskuse juhataja Taavi Parts, kellega tuleb juttu laupäeval Väätsal toimuvast Murutraktorite ralli EMV II etapist.
  • Kaitseliidu Järva maleva instruktor Taimo Tooming, kellega tuleb juttu 26. mail toimuvast Kaitseliidu Järva maleva õppusest, mille raames hakatakse lahingut pidama Türi vallamaja üle.
  • Türi Spordiklubide Liidu juhataja Paul Poopuu, kellega tuleb juttu ülemaailmsest orienteerumisvõistlusest, mis toimub seekord 21. mail Türi valla territooriumil.

(Teet Reier)

Külas Türi ringhäälingumuuseumi direktor Juhan Sihver. Ringhäälingumuuseum tähistas sel nädalal oma 20. juubelit ja sai uuenenud ekspositsioonid. Sellest, kuidas muuseumil läinud on ja mis ootab ees, tulebki juttu Juhaniga.

Veel on saates külas Türi Püha Martini kiriku õpetaja ja volikogu liige Teet Hanschmidt, kellega tuleb juttu koguduse tegemistest ja PPA Lääne prefektuuri emadepäeva kontsertjumalateenistusest.

(Teet Reier)

Külalisteks Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets ja Europe Direct Türi juht Merle Rüütel.Teemaks 1. mail Paides toimuva Euroopa Päeva sündmused, mis sel aastal toimuvad koos eelkooliealiste rattaralliga. Veel on saates külas Taikse külaseltsi ja Türil väärikate ülikooli eestvedaja Kristina Gudinas, kellega tuleb juttu Taikse külaseltsi tegemistest, väärikate ülikoolist ja nende planeeritavast õppereisist.Veel on saates külas Türi valla hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Rünno Lass, kellega tuleb juttu haridus- ja sotsiaalteemadel.

(Tiit Reinberg)

Külas Türi Noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen, kellega tuleb juttu Türi seikluspargi laiendusest, laupäeval toimuvast Türi gümnaasiumi kokkutulekust, noorte malevast ja Jüriööjooksust.

Veel on saates külas Türi majandusgümnaasiumi vilistlane, Tolli 62 vilistlaste kokkutuleku korraldusmeeskonna liige Maarja Brause, kellega tuleb juttu Tolli 62 koolimaja vilistlaste kokkutulekust ja aprilli lõpus Laupal toimuvast Türi Valla Kogukondade Päevast.

(Teet Reier)

Türi valla raadiosaates ajaloo eri. Külalisteks on Ajakeskus Wittenstein juhataja Ants Hiiemaa, kellega tuleb juttu 22. aprillil toimuvas üle-eestilisest Jüriöö märgutulede aktsioonist, mis saab alguse Järvamaalt.

Veel on saates külas Eesti Jalgrattamuuseumi juht Valdo Proust. 5. aprillil 2019 möödub Eesti Vabariigi esimese demokraatliku esinduskogu valimisest 100 aastat ja seda tähistatakse üle Eesti – süüdates austusküünlad kõikide 120 Asutavasse Kogusse valitud rahvasaadikute sünnikohtades. Valdoga tulebki juttu asutajate Kogust ja homme Väätsa jalgrattamuuseumis toimuvas jutuõhtust „Jalgrattal ümber maailma“.

(Teet Reier)

Külas Türi toimetulekukooli direktor Andres Tšumakov ja Keila Rehabilitatsioonikeskuse juhataja Kadri Tomera. Alates 29.03 alustab Keila Rehabilitatsioonikeskus Türil sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamisega  (eripedagoog, psühholoog, logopeed, loovterapeut, füsioterapeut).Veebruari keskpaigas Türil avatud eakate päevakeskuse teemadel räägib keskuse eestvedaja Eha Pehk.

(Teet Reier)

Külas Laupa kooli direktor, ajakirjanik ja ajaloolane Kaarel Aluoja, kellega tuleb juttu tema poolt koostatud küüditamise teemalisest raamatust “Ära. 34. Järvamaa pere Siberi-tee”. Raamatut on saatnud tohutu müügimenu. Raamatut trükiti 500 eksemplari, mis põhimõtteliselt nädal peale raamatu esitlust läbi müüdi.

Veel on külas MTÜ Türi Gümnaasiumi Vilistlastekogu esindaja Sven Lõhmus, kellega tuleb juttu Türi gümnaasiumi vilistlaste kokkutulekust, mis saab selles Wiedemanni 3 koolimajas olema viimane. Maikuus läheb maja juba lammutamisele.

(Teet Reier)

Türi valla raadiosaates külalisteks Türi raamatukogu direktor Astrid Karpender, kellega teemaks raamatukogu tegemised ning Türi valla abivallavanem Elari Hiis, kellega kõneldakse kooli teemadel (ehitushange, laste kolimine ajutistele asenduspindadele, koolimaja lammutamine jne.)

(Teet Reier)

Külas Türi valla aasta küla Väätsa esindajad Elle Kütt ja Igor Roosmaa, kellega tuleb juttu Väätsa tegemistest. Veel on saates külaliseks Türi kultuurikeskuse direktor ja Kevadpealinna toimkonna juht Ülle Välimäe, kellega tuleb juttu kevade saabumisest, Kevadpealinna 20. aastapäevast ja sellega kaasnevatest juubeliüritustest.

(Teet Reier)

Külas Türi toimetulekukooli direktor Andres Tšumakov, kellega tuleb juttu toimetulekukooli tegemistest ja rehabilitatsiooniteenustest. Veel on saates külas eelmisel nädalal Türi valla parima talu 2018 tiitli saanud Wile farmi peremees Imre Heinsaar oma kaasaga. Juttu tuleb otseloomulikult alpakatest.

(Teet Reier)

Türi valla raadiosaates külas Türi valla vallasekretär Lii Laanemets, kellega tuleb juttu Riigikogu valmistest ja valimiskorraldusest Türi vallas ning Türi Aianduse- ja Mesinduse Seltsi juhatuse liikmed ja Lillelaada eestvedajad Pille Marrandi ning Liivi Rehela, kellega tuleb juttu AMS-i tegemistest ning otseloomulikult Lillelaadast.

(Teet Reier)

Raadiosaates on külas Türi eakate klubi «Ehavalgus» esindaja Eha Pehk, kellega tuleb juttu eakatele mõeldud ühistegevustest ja kokkusaamisvõimalustest aadressil Viljandi tn 4 (Türi Tervisekeskuse hoone).

Veel on külas ansambel Avaja laulja Andris Avamere. Andrisega tuleb juttu Avaja tegemistest ja nende 10. sünnipäevakontserdist, mis toimub 16. veebruaril Türi kultuurikeskuses.

(Teet Reier)

Külalisteks Kaitseliidu Järva Maleva kaitseliitlased – Järva maleva pealik major Gabriel Rikberg, noorteinstruktor Urmas Piigert ja tagalajuhataja Lauri Lipp. Teemaks tuleb Tartu rahu, Admiral Johann Pitkale pühendatud rahvamatk, Kaitseliidu taasloomise 29. aastapäev ning Eesti Vabariigi aastapäev.

Veel on saates külas Retla-Kabala kooli direktor Jaanus Roosileht, kellega tuleb juttu Retla-Kabala koolis algavast eelkoolist ja nende kooli tegemistest.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

(Teet Reier)

Külas Türi vallavalitsuse arendusjuht Üllar Vahtramäe, kellega tuleb juttu praegu käimasolevast ettevõtluskonkursist. Reet Mureliga räägitakse KONN-a majas toimuvatest koolituspäevadest ja Türi Spordiklubide Liidu juhataja Paul Poopuu kõneleb pühapäeval algavatest VII Türi valla külade talimängudest.

(Teet Reier)

Raadiosaates on külas Tiina Linamägi Türi raamatukogust, kellega tuleb juttu väikelaste hommikust ja reisõhtust Milvi ja Kalev Aunaga. Türi kultuurikeskuse juhataja Ülle Välimäega tuleb juttu selgeltnägijatest, kes varsti Türile tulevad jm sündmustest. Türi noortekeskuse noortejuhi Alice Merelaga tuleb juttu tema tööst, mis tõi talle Järvamaa Aasta noorsootöötaja 2018 tiitli.

(Teet Reier)

Külas Türi vallavalitsuse finantsjuht Aime Roosioja, kes räägib 2019. a eelarve eelnõust ja Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, kellega tuleb juttu uutest töökohtadest, mida lähitulevikus on plaanis Türile tuua ning muudest sotsiaalvaldkonna teemadest.

(Teet Reier)

Külalisteks Taikse külaseltsi ja Türil väärikate ülikooli eestvedaja Kristina Gudinas ning Väätsa põhikooli direktor Margo Sootla. Külalistega tuleb juttu Taikse külaseltsi tegemistest, väärikate ülikoolist ja Väätsa põhikooli tegemistest, erinevatest tunnustustest, mis neile sellel aastal osaks on saanud ja kosmoseprogrammist.

(Ülle Välimäe)

Külas on Kirna mõisa peremees Reimo Lilienthal ja perenaine Tuuli Org, kellega tuleb juttu Kirna mõisas toimuvast ja nende äsjasaadud auhinnast Järvamaa tervisetegu 2018.

Türi Noortekeskusest Erika Terasega tuleb juttu 7.-8. detsembri noortekohtumisest, 9. detsembril toimuvast Erinurksest pühapäevast kogu perele ja advendisündmustest Päkapikumajas.

Türi kultuurikeskusest on külas Ave Avamere ja räägib detsembrikuu kultuurisündmustest.

(Teet Reier)

Saatekülalisteks vallavanem Pipi-Liis Siemann ning abivallavanem Elari Hiis. Juttu Türil toimuvast Tervisefoorumist, eesseisvatest muudatustest seoses uue koolimaja ehitamisega ja räägitakse ka uuest spordihoonest.

(Teet Reier)

Kärust pärit filmirežissöör Aljona Surzhikovaga tuleb juttu Käru muuseumi jaoks käimalöödud Hooandja projektist.

Kaitseliit ja Eesti politsei tähistasid mõlemad 100-ndat aastapäeva. Jõustruktuuride tegemistest vesteldakse kaitseliidu Järva maleva malevapealik major Gabriel Rikbergi,  KL Türi üksikkompanii pealiku vanemseersant Urmas Piigerti ja Paide politseijaoskonna juhi politseikolonelleitnant Margus Toomsaluga.

(Teet Reier)

Külas on  Türi Noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen, kes tutvustab alanud hooaja uusi huviringe ja teeb kokkuvõtte pilotiseeritavast noortele suunatud projektifondis. Türi Kogukonnaseltsi liige Reet Murel räägib konnamaja tegemistest ja nende mardipäeva üritusest. Türi kultuurikeskuse kultuurispetsialist Rein Liivikuga tuleb juttu laupäeval Kärus toimuvast peost/ kontserdist koos ansambliga Andante.

(Teet Reier)

Türi Ühisgümnaasiumi direktor Anneli Eesmaaga tuleb juttu koolis toimuvast üleriigilisest saksa keele päevast, Türi muusikakooli õpetaja ja vastne Türi linna kuldmärgi omanik Anne Toome räägib oma tegemistest ja toimetamistest ning Alar Särgavaga võetakse teemaks Lõuna-Järvamaa lahtised mälumängu seeriavõistlused. Sarja korraldab Kultuuri-ja Spordiklubi Alem ning küsimused koostab Alar Särgava.

(Teet Reier)

Külas Türi Vallavolikogu esimees Andrus Eensoo. Teemaks äsja volikogus heaks kiidetud määruse eelnõu „Kodu soetamise toetus“.

Veel on saatekülaliseks äsja Türi valla aukodaniku nimetuse ja vapimärgi saanud Tiiu Sadam.

1.nov. Türil toimuva noorte osaluskohvikust räägivad Sten Perillus ja Sulo Särkinen. 

(Teet Reier)

külalisteks DJ, õhtujuht ja ettevõtja (ööklubi Madhouse üks loojatest) Veigo Kaaret, Türi Põhikooli õpilane Kirke Perillus ja Türi kultuurikeskuse juhataja Ülle Välimäe. Veigo Kaaret on Türil toimuva noorte motivatsiooniõhtute sarja esimene külaline ja temaga tuleb juttu hobidest ja ettevõtlusest ning, kuidas saab neid kahte asja ühitades ühiskonna ellu panustada.

Ülle Välimäega tuleb juttu Türi valla sünnipäevanädalast ja kõigest, mida see endaga kaasa toob.

(Teet Reier)

Türi valla raadiosaates on esimese poole külaliseks Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekoha kantseleispetsialist Heleri Vallimägi. Juttu tuleb Järvamaa Kutsehariduskeskuses koolitustel käivatest õpilastest ja kuidas osadest neist endist on saanud õpetajad, millised on populaarsed kursused, koostööprojektidest ja 2019. a plaanidest.

Saate teises pooles on külas Türi raamatukogu juhataja Astrid Karpender ja Oisu raamatukoguhoidja Heli Petrovits. Juttu tuleb raamatukogu tegevustest, raamatukogupäevadest, mis toimuvad ajavahemikul 20.-30. oktoober ja Oisu raamatukogu 100. juubelist.

(Teet Reier)

Külalisteks Türi valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Triin Pärna ja Türi lasteaia õpetaja ning vastne Türi valla hariduspreemia laureaat Eda Koskor. Juttu tehakse 6.oktoobril toimuvast 9-ndast Õunafestivalist ja õpetajate päeva puhul õpetamisest ning õppimisest üldiselt.

(Teet Reier)

Külalisteks Türi muusikakooli direktor Silja Aavik ja Türi noortekeskuse juhataja Sulo Särkinen.

Silja Aavikuga tuleb juttu „Igal lapsel oma pill“ nime kandvast eriprogrammist ja selle raames toimuvast kontserdist Türil ning muusikakooli tegemistest.

Suloga tuleb juttu sellest, mis kõik on viimase 8 aastaga noortekeskuses toimunud, kuidas on läinud liitumine Väätsa ja Käruga noorsootöö mõistes, millised on edasised plaanid, helkuripuu kampaaniast ja noortefondi avanemisest.

(Teet Reier)

Külalisteks Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ning abivallavanem Elari Hiis. Juttu tehakse Türi põhikooli uuest õppehoonest ja Väätsa eaktekodust.

(Teet Reier)

Esimeses pooles on külalisteks Hea Hoog SA juhatuse liige Anu Hall ja AS Hoolekandeteenused Kesk-Lõuna piirkonna tiimitöö juht Liis Tamm. Juttu tuleb Türi töökeskuse avamisest ja sealsetest tegevustest. Teises pooles on külas Türi valla terviseedenduse spetsialist Martin Kaschan ja teemaks konkurss „Järvamaa tervisetegu 2018“ ning 23. septembril toimuv Türi-Paide sügistriatlon.

(Teet Reier)

Saatekülaliseks esimeses pooles Türi Halduse aednik Ele Schiff ja teemaks Türi haljastus, SW Energia kingitus Türi linnale ning Kooli pargi korrastamine.

Saate teises pooles on külas Türi valla arendusjuht Üllar Vahtramäe, teemaks uue tervisekeskuse ehitamine.

raadiosaate külalisteks on Taikse külaseltsi juhatuse liige Kristina Gudinas ja Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann. Juttu tuleb MTÜ Taikse Külaseltsi “Põranda” kampaaniast ja tuleviku mõtetest ning Väärikate ülikooli tegemistest pisut.

(Teet Reier)

Külalisteks Käru põhikooli direktor Raili Saar, Türi ühisgümnaasiumi direktor Anneli Eesmaa ning Türi valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Triin Pärna.

Otse loomulikult tuleb juttu juba homme algavast uuest kooliaastast ning sellest, mida see endaga kaasa toob.Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background