Türi Vallavalitsus valmistab ette kriisiolukorra lisaeelarve eelnõud

Türi Vallavalitsus on välja töötamas kriisiolukorra lisaeelarve eelnõud, mis jõustumisel toob kaasa olulisi muudatusi.

Eelnõuga tehakse volikogule ettepanek peatada käesolevaks aastaks planeeritud, kuid hädapäraselt mittevajalike kulude tegemine, kodusoetamise toetuse maksmine, lükata edasi investeeringud, mis seda võimaldavad, ning rakendada eriolukorras pandlikult erinevaid meetmeid nii vallaelanike kui ettevõtete toimetuleku toetamiseks.

Seoses eriolukorraga on kokkuhoiumeetmed ja muudatused Türi vallas ja valla eelarves vältimatud. Paratamatult tuleb vähendada tulude laekumise prognoosi, kuna muutunud majandusolukorras on riigis prognoositud töötuse kasvu ja sissetulekute ning tulumaksu laekumise langust.

Kuna eriolukorra kestvus on teadmata, tehakse volikogule ettepanek loobuda lastevanematelt lasteaedade ja huviringide kohamaksude küsimistest ning valla rendipindadel tegutsevate kohalike ettevõtete renditasude maksmise kohustuse peatamiseks eriolukorra lõpuni, kui ettevõte seda põhjendatult taotleb.

Lisakulu nõuab ka sotsiaalhoolekandeline valdkond – hooldekodudes olevate inimeste lähedaste sissetulekute vähenedes võib suureneda perede arv, kes vajavad ajutiselt abi hooldekodu kohatasu maksmisel ning seega suureneb toetuste maksmise vajadus.

Vajalik on koduteenuste senisest oluliselt laiem osutamine riskigruppidele, et vältida nende haigestumist. See võib kaasa tuua lisakulu ning ilmselt ka täiendavate töötajate palkamise ja vabatahlike kaasamise, mistõttu tehakse volikogule ettepanek suurendada sotsiaalhooldustöötajate töötasudeks mõeldud summat.

Suuremas mahus on tarvis teha vallaeelarvest rahastatavaid ootamatuid eriolukorraga seotud otsuseid ja tegevusi, sealhulgas anda toidu- ja ravimiabi hädasolijatele, lisakulu isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendite senisest suuremas mahus soetamiseks ning rahalisi toetusi majanduslikult raskesse olukorda sattunud inimestele.

Lisakulu võib kaasa tuua ka valla asutuste hädaolukorras kasutamine ajutiste pindadena, näiteks vajadusel hooldekodude elanike ajutiseks ümberpaigutamiseks haiguspuhangu korral.

Kindlasti soovib vallavalitsus säilitada töö ja sissetuleku valla asutustes töötavatele inimestele, kuid paratamatult ei ole eriolukorras võimalik paljudes asutustes samas mahus tööd anda ning sellest tingitult tuleb kohati vähendada töökoormusi ja ka töötasusid.

Eriolukord nõuab kõikidelt üksteisemõistmist ja arusaamist ning seetõttu palub Türi Vallavalitsus sel väga keerulisel ajal kogukonnalt mõistvat suhtumist.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background