Türi vallavanem Pipi Liis Siemann Türi ujulast: investeerida on mõistlikum kui rentida või teenust osta

Türi vallavanem Pipi- Liis Siemanni vastus vallavolinik Heigo Laaneoksa kirjale:

Türi ujulas avaliku sauna, ujumisteenuse ning ujumisõpetuse andmiseks sõlmitud leping lõpeb selle aasta lõpus, seepärast on volikogul vaja otsustada, millisel viisil edaspidi korraldada nii ujumisõpe kui avalikkuse ujumis- ja saunateenus.

Ujula omanik on Türi vallale teinud omapoolsed ettepanekud, mis lähtuvad omaniku soovist ujula pidamisest loobuda ning anda võimalus kas vallale ujula ostmiseks või siis vastavalt valla soovile ka järgmise pikaajalise koostöölepingu sõlmimiseks. Neid mõlemat tutvustasime volikogu ja komisjonide liikmetele. Kindlasti ei vasta tõele väited, nagu oleks volikogu juba otsustanud, et jätkata tuleb teenuslepinguga, septembrikuu volikogu protokollis on näha, et anti ülesanne mõlema võimaluse täpsustamiseks ning analüüsiks, seda on vallavalitsus nüüdseks teinud.

Ujula viimase viie aasta majandustegevust vaadates on ilmne, et ujula lahtihoidmiseks vajalikust rahast vaid pool on võimalik teenida läbi ettevõtluse. Selleks, et ujula püsiks, peab vald oma teenuste ostuga teise poole lisama. Ettevõtlus see tavapärases mõttes ei ole, kuna ei teki kasumit ning seetõttu on arusaadav, et ettevõtjal puudub huvi sellesse edaspidi pikaajaliselt panustada. Türi valla inimeste jaoks on ujula aga vajalik nii terviseedenduse, turvalisuse kui ka lihtsalt sportimis- ja vaba aja veetmise võimalusena.

Hoone ostmise puhul on müügihind ettevõtja poolt pakutud ning on keeruline hinnata, kas see on madal, kõrge või paras. Sarnaseid objekte siinkandis pole ning hoone osas hinnavõrdlust ei ole seega võimalik teha. Hoone seisukorra osas oleme küsinud erinevate osade kohta hinnanguid ning investeeringuvajaduste osas on vallavalitsus kõigi oluliste osade puhul konsulteerinud spetsialistidega. Neid on tutvustatud ka komisjonidele. Võib kokkuvõtlikult öelda, et hoone seisukord on hea ning investeeringuvajadus järgneva viie aasta jooksul jääb alla 100 000 euro.

Ujulateenuse ostmisel ka edaspidi ei ole Türi vallal võimalik tagada investeeringute tegemist hoonesse ning kuna ujula omanik soovib edaspidi saada lisaks teenuse hinnale ka omanikutulu siis siinsetele elanikele ujula omanikuna teenuste tagamise asemel teenuslepingu sõlmimine tähendaks Türi vallale viie aasta jooksul 200 000 euro võrra suuremat summat. Seda isegi juhul, kui peaksime tegema viidatud investeeringud. On oluline teadvustada, et rentimine on kallim ning viie aasta pärast oleme samasuguse probleemi ees. Volikogul palume seega kaaluda, kas pikaajalise rendi korral tehtav lisakulu ei oleks mõistlikum hoonesse investeerida ning seeläbi tagada järgmise 10-15-20 aasta jooksul kohapeal kvaliteetsete teenuste jätkumine.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background