Türilased protesteerivad uue koolimaja vastu

Uue Türi koolimaja vastased protesteerivad. Täna algas allkirjade kogumine kahes Türi kohvikus ning raadiosse saabus järgmine kiri:

Armsad Türi valla kodanikud! Me ei soovi Türile senisest oluliselt kitsama koolimaja ehitamist ja valla teiste põhikoolide kolmandate astmete ja Türi gümnaasiumi sulgemist!

ALATES TÄNASEST, 15.VEEBRUARIST 2019, ALGATAB HUVIGRUPP ALLKIRJADE KOGUMISE KAMPAANIA, et teha Türi vallavolikogule ettepanek loobuda 30% võrra kitsama koolimaja ehitamise plaanist (algse projekti pindala vähenemine 1/3 võrra selgus novembris 2018) ning tühistada aprillis 2018 vastu võetud suund, millega on vald seadnud eesmärgiks sulgeda 1.septembriks 2021 valla kahe teise põhikooli kolmas kooliaste. Lisaks suletakse gümnaasium, kui noorte arv seal peaks vähenema. Kõik need nõuded on seadnud meile uue koolimaja projekti rahastaja ja leiame, et need ei mõju meie valla arengule soodsalt. Arengukava erakorraline muutmine ning suuna võtmine uue koolimaja ehitamisele võeti vastu 2016.a. aprillikuus. Enne seda kehtis augustis 2015 vastu võetud arengukava, mis nägi ette Tolli tn 62 rekonstrueerimise põhikoolile ja gümnaasiumile. Kui muudame arengukava tagasi selliseks, nagu see oli veel 2016.aasta alguses, säilitame autonoomia otsustada oma valla koolide üle ise ja võidame oma lastele ja õpetajatele tunduvalt õppepinda. Me võtame kasutusele juba olemasoleva avara koolimaja aadressil Tolli tn 62, kuhu on viimastel aastatel remontide näol palju investeeritud. Koolihoone ümber on linnastaadion, suusarajad, uisuväli ning lähedal ka ujula. Võimlapinda on olemas 1500m2 ja sellest saab laienduse teel ehitada spordihoone, mis katab ka linnarahva vajadused. Kuna uue projekti (koolihoone+spordihoone) rahaline omaosalus vallale on vaatamata toetusrahale märkimisväärne, soovime, et ressurss suunataks Tolli tn 62 etapilisse rekonstrueerimisse.

Leiame, et vallakodanikke, eelkõige õpetajaid ja lapsevanemaid, ei ole uue koolihoone projekti piisavalt kaasatud. Informeerimine muutustest protsessi käigus on toimunud tagantjärele ja üldsõnaliselt. Soovime, et edaspidi toimuks kaasamine laiapõhjaliselt (õpetajate, lastevanemate ja hoolekogude koosolekud kõigis koolides, avalikud arutelud jne) ning juba planeerimisjärgus ideekorjena.

Allkirju saab anda Türi “Kevade” ja “Vaksali” kohvikutes nende lahtiolekuaegadel. Muudest võimalustest anname jooksvalt teada.

Kui keegi soovib aidata allkirjade kogumisel oma kogukonnas või tutvusringkkonnas palutakse ühendust võtta Maarja Vaikmaaga maarjavaikmaa@hotmail.com.

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background