Vaata, millised on ettevõtete lähiaja värbamisplaanid

Perioodil 01.07.20220-08.07.2020 viis CV-Online Estonia läbi küsitluse Eesti ettevõtete hulgas, kus paluti personalivaldkonna eest vastutavatel inimestel jagada oma tulevasi värbamisplaane ja -vajadusi. Küsitluses osales 214 ettevõtet, nendest ülekaalukamalt olid esindatud tootmivaldkond (23%), ehitusvaldkond (12%) ja haridusvaldkond (12%).

CV-Online uuris, millised on suvised värbamisplaanid ja selgus, et 76% vastanud ettevõtetest plaanib värvata suvisel perioodil, mis annab positiivselt märku turu taastumisest. Juulis planeerivad värvata 39%, augustis 42%, septembris 32% vastanutest. Oli ka neid, kes veel ei tea oma värbamisplaane (8%) ja neid, kes on koroonakriisi tõttu veel ootel (14%).

“Mitmed värbamised, mis jäid koroonakriisi tõttu ootele kevadel, on nüüd uuesti käivitatud. Kliendid on öelnud, et näevad, et talendid on vabaks jäänud, seega on parim aeg neid endale värvata. CV.ee statistika näitab samuti, et kandidaatide aktiivsus on kolmandiku võrra kasvanud eelmise aastaga võrreldes ja kasv on saabunud suures osas tööd otsivate meeste arvelt. Tööandjatel on oluline nüüd mõelda, mis on nende väärtuspakkumise sisu ja võimalusel näidata palganumbrit ning töökeskkonda, kuhu inimesi värvatakse. Olukorras, kus inimesed kandideerivad mitmele töökohale korraga, tuleb olla valmis kiiresti otsustama, sest vastasel juhul on oht inimesest ilma jääda”, kommenteeris küsitluse tulemusi CV-Online turundus- ja teenindusjuht, Maris Viires.

Peamiselt soovitakse inimesi värvata spetsialisti (36%) ja oskustöölise ametikohale (18%). Keskastmejuhi ja madama astme juhi ametikohale planeerivad värvata 12% ettevõtetest.

Kui mitmed on arvanud, et üheks peamiseks värbamise põhjuseks on koroonakriisist taastumine ja mahtude suurenemine, siis tegelikkuses tõid selle põhjuse välja vaid 14% vastajatest. Enamik värbab siiski põhjusel, et organisatsioonist lahkuvad inimesed (40%) või ettevõte laieneb (25%). Hooajalisusega on seotud 12% värbamistest ja lapsehoolduspuhkusele minekuga 16%.

Värbamiskanalite ja -lahendustena kasutatakse enim töökuulutust tööportaalis (68%), sellega koos ja ka eraldi sotsiaalmeediakanaleid (57%) ning sõprade ja tuttavate soovitusi (54%). Oma ettevõtte karjäärilehte kasutavad vaid 20%.

Töösuhte lõpetamist plaanib suvekuudel 55% vastanud ettevõtetest ja peamise põhjusena toodi välja töömahtude vähenemist ja sobivate kompetentside puudumist.

Enamike tööandjate jaoks ei ole hetkel keerulisem inimesi värvata kui seda oli kuus kuud tagasi. Vastajatest 23% toob aga välja, et praegune värbamismaastik on oluliselt raskemaks muutunud ja peamiselt on raskendatud värbamistegevused haridusvaldkonnas (õpetajad) ja ka nendes valdkondades, kuhu varasemalt on välistööjõudu kaasatud (näiteks ehitus, põllumajandus).


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background