Vald ootab ideid kaasavasse eelarvesse

Järva vald soovib kaasava eelarvega suurendada kogukondade kaasamist valla arengutesse. Kaasava eelarve eesmärk ei ole ainult otseselt valmiv projekt, vaid kodanikuaktiivsuse suurendamine,  kogukondade vahelise koostöö ja kaasamise protsessi arendamine ning lahenduse leidmine mõnele puudujäägile või uute ideede ellu viimine.

Kaasava eelarve ideid saab esitada kuni 30. aprillini. Idee esitamisel tuleb silmas pidada, et kaasava eelarve idee võib esitada igaüks. Kaasava eelarve idee võib olla Järva vallaga seotud investeeringuobjekt maksumusega kuni 20 000 eurot. Kuna kaasava eelarve kogusummaks on 40 000 eurot, tagab see vähemalt kahe idee elluviimise.

Kaasava eelarve toetuse eest elluviidav investeering peab pakkuma avalikku hüve, peab olema avalikus kasutuses, ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele ning tuleb realiseerida hiljemalt 2021. aasta jooksul.

Idee ettepanek peab sisaldama: ettepaneku nimetust; eeldatavat maksumust; sisu kirjeldust (tehtava investeeringu kirjeldus, lisaks märkida kellele pakutakse avaliku hüve, kuidas tagatakse objekti avalik kasutamine ja ebamõistlikult suurte lisakulutuste vältimine); esitaja nime ja kontaktandmeid ning vajadusel lisasid (joonised jms).

LOE LISA!

Sildistatud

Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background