Vargamäel toimuv laulu-ja tantsupidu ootab teostusideid

29/05/2020

Tagasi

Foto: Helje Mets

Järvamaa Omavalitsuste Liit kuulutas välja Järvamaa 2021. aasta  laulu- ja tantsupeo ideekavandite konkursi. Järva vallas Vargamäel toimuva maakonna laulu- ja tantsupeo teostamiseks oodatakse ideekavandeid hiljemalt 30. juuniks 2020.

Vargamäel toimuva Järvamaa 2021. aasta laulu- ja tantsupeo kunstiliseks teostamiseks on oodatud ideekavandid peo sisu ja vormi kohta. Ideekavand tuleb esitada kirjalikult vabas vormis, mis kirjeldab Järvamaa 2021. aasta laulu- ja tantsupeo programmi (kuni kaks A4 lehte).

Ideekavandis peavad olema toodud järgmised põhimõtted:

  • Peo repertuaari põhimõtted ja esialgne (näidis)repertuaar,
  • Kooride, tantsurühmade ja puhkpilliorkestrite kaasamise viis ja maht,
  • Programmi kunstiline terviklikkus,
  • Kujunduse lähtealused,
  • Esitatav materjal peab olema vajadusel kättesaadav ka elektrooniliselt.

Ideekavandeid hindab Järvamaa Omavalitsuste Liit (JOL), kaasates valdkonna spetsialiste.

Parimaks tunnistatud idee autoriga peetakse läbirääkimised peo kunstiliseks teostamiseks. Ideekavandi autor peab olema valmis oma idee kooskõlastamiseks ja tasakaalustamiseks lähtudes tegelikest võimalustest. Idee peab olema Järvamaa tingimustes reaalselt teostatav. Parima ideekavandi esitajaga võidakse sõlmida leping idee teostamiseks.

Preemiafondi suurus on 250 eurot. JOLil on õigus jätta parima ideekavandi preemia välja andmata ja jagada preemiafond ergutuspreemiateks. JOLil on õigus konkursile esitatud töid kasutada ka osaliselt. Osalejad loovutavad oma tööde konkursile esitamisega autori varalised õigused JOLile.

Ideekavand esitada märgusõnaga „Järvamaa laulu- ja tantsupidu 2021” Järvamaa Omavalitsuste Liitu aadressile Pärnu 52, Paide, hiljemalt 30.06.2020 kell 15:00.

Konkurss on anonüümne. Konkursil osaleja nimi ja kontaktandmed lisada eraldi suletud ümbrikus koos idee lavastaja nimega, juhul kui autor iseennast sellena ei määratle.

Konkursil parimaks mittetunnistatud tööde autorite nimesid ei avalikustata.

Lisainfot jagab kultuurikoordinaator Eva Linno telefonil 5301 5930 või e-posti aadressil koeru.kultuurimaja@jarva.ee.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background